Kompletna dokumentacja inwestycji Pomerania Nieruchomości

Dokumentacja

Naszej oferty:

Działki Duże Wytowno

Decyzje i uchwały

Projekt budowlany

Drogi
Drogi gminne
Drogi wewnętrzne
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja ściekowa
Drogi gminne
Pomierania
Pompowanie ścieków z przewodami tłocznymi
Drogi gminne
Pomerania
Wodociąg
Drogi gminne
Pomerania

Projekt wykonawczy

Drogi
Drogi gminne
Drogi wewnętrzne
Układ I
Układ II
Układ III
Kanalizacja deszczowa
Układ I
Układ II
Układ III
Kanalizacja ściekowa
Drogi gminne
Pomerania - układ I
Pomerania - układ II
Pomerania - układ III
Pompownie i przewody tłoczne
Gmina
Pomerania
Układ I
Układ II
Sieć wodociągowa
Drogi gminne
Pomerania - układ I
Pomerania - układ II
Pomerania - układ III
Geologia Dużego Wytowna
Inne - oczka i stawiki

Koncepcja zabudowy

Koncepcja zagospodarowania

Inne dokumenty

Działki Małe Wytowno

Dokumentacja

Decyzje i uchwały
Rysunki
Dokumentacja Geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w Wytownie

Pałac w Ulinia 10

Dokumentacja