POMERANIA OSSOWSKI
spółka komandytowa z/s w Słupsku


 

Dawniej do dnia 31.03.2021 r. – Pomerania Nieruchomości sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Słupsku.
Dane o spółce, jej historia, doświadczenie w prowadzonych inwestycji oraz obecnie prowadzone inwestycje przez spółkę.

 

I. Organizacja spółki

II. Dane o firmie

 1. Nazwa firmy obecna: Pomerania Ossowski Spółka komandytowa,
 2. Adres firmy: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 5C,
  Kontakt: Tel./fax. 59 – 84-265-25, kom. 608-201-564, 504-179-691
  e-mail: biuro@dzialkinasprzedaz.eu, andrzej.ossowski@wp.pl, ossa2@o2.pl
 3. Przedmiot działania Spółki w zakresie podstawowym jest:
  • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • obsługa nieruchomości
  • budownictwo
 4. REGON: 220342813
 5. NIP: 839-301-01-80
 6. KRS: 0000446075
 7. Wpłacone sumy komandytowe : 580.000,00 PLN wniesione w całości.
 8. Komplementariusz : Pomerania Ossowski Spółka Komandytowa
  z/s w Słupsku 76-200, ul. Sportowa 5c
  Sąd Rejonowy Gdańsk, KRS 0000415216
  NIP: 839-316-94-43, Regon: 221627512
 9. Skład personalny Zarządu Spółki od dnia 01.04.2021 r. :
  Komplementariusz Pomeranii Ossowski spółka komandytowa – Andrzej Jerzy Ossowski
  (doświadczenia zawodowe kadry zarządczej Spółką : Andrzej Ossowski od 1999 roku związany jest z zarządzaniem i prowadzeniem jako Prezes zarządu lub Wiceprezes zarządu wielu spółek zajmujących się zakupem, przekształcaniem, podziałem, uzbrojeniem w infrastrukturę techniczna powstałych działek i ich sprzedażą, kierował inwestycjami budowlanymi i prowadził ich nadzór w firmach Beta-Styl sp. z o.o., Majestic International sp. z o.o., Beta Styl Development sp. z o.o., A-Z Management sp. z o.o., od dnia 14.12.2006 r. do dnia 31.12.2012 r. – Prezes Zarządu komplementariusza Pomeranii Nieruchomości sp. z o.o., Pomeranii Nieruchomości Ustka sp. z o.o., od 01.01.2013 r. do 31.03.2021 r. – Pomeranii Nieruchomości sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Słupsku)
  Prokurent: Cezary Adam Maciejewski, rodzaj – samoistna.