O NAS

POMERANIA  NIERUCHOMOŚCI
spółka  z o.o.  spółka komandytowa z/s w Słupsk

(dawniej do dnia 31.12.2012 r. p.n. Pomerania Nieruchomości Ustka sp. z o.o.)

DANE O SPÓŁCE,  JEJ  HISTORIA,  DOŚWIADCZENIE W PROWADZONYCH  INWESTYCJI  ORAZ  OBECNIE PROWADZONE INWESTYCJE PRZEZ  SPÓŁKĘ

I. ORGANIZACJA SPÓŁKI

Spółka powstała z dniem 14.12.2006 r. na podstawie Aktu  Notarialnego – Umowa Spółki z o.o. zawartego w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przed Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem Rep. A nr 11.688/2006

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w dniu 07.03.2007 roku, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS : 0000275729

Spółka w dniu 20.12.2006 roku otrzymała numer identyfikacyjny REGON : 220342813 nadany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Słupsku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku w dniu 06.02.2007 roku, zarejestrował podmiot jako podatnika VAT  – VAT- 5, oraz Decyzją nadał numer identyfikacji podatnika NIP- 4 o numerze NIP  839-301-01-80

Dnia 31.01.2007 roku został otwarty rachunek bankowy Spółki w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Słupsku Nr rachunku : 74 1020 4649 0000 7002 0080 2561

II. DANE O FIRMIE

1. Nazwa firmy obecna :  Pomerania Nieruchomości Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa,
2. Adres firmy : 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 5C,
Kontakt : Tel./fax. 59 – 84-265-25, kom. 608-201-564, 504-179-691
e-mail : ossa2@o2.pl , andrzej.ossowski@wp.pl
3. Przedmiot działania Spółki w zakresie podstawowym jest:
– zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
– obsługa nieruchomości
– budownictwo
4. REGON : 220342813
5. NIP 839-301-01-80
6. KRS : 0000446075
7. Wpłacone sumy komandytowe :2.580.000,00 PLN wniesione w całości.
8. Komplementariusz :  Pomerania Nieruchomości Sp. z o.o.
z/s Słupsk 76-200, ul. Sportowa 5c
Sąd Rejonowy Gdańsk,  KRS 0000415216
NIP : 839-316-94-43, Regon : 221627512

9. Skład personalny Zarządu Spółki :
od dnia 14.12.2006 roku i obecnie :
Prezes Zarządu komplementariusza Pomeranii Nieruchomości sp. z o.o.
– Andrzej Jerzy Ossowski
(doświadczenia zawodowe kadry zarządczej Spółką : Andrzej Ossowski od 1999 roku związany jest z zarządzaniem i prowadzeniem jako Prezes zarządu lub Wiceprezes zarządu wielu spółek zajmujących się zakupem, przekształcaniem, podziałem, uzbrojeniem w infrastrukturę  techniczna powstałych  działek i ich sprzedażą, kierował inwestycjami budowlanymi i prowadził ich nadzór w firmach Beta-Styl sp. z o.o., Majestic International sp. z o.o., Beta Styl Development sp. z o.o. i A-Z Management sp. z o.o. i innych )
Prokurent : Cezary Adam Maciejewski,  rodzaj – samoistna.