Dokumentacja

DUŻE WYTOWNO

UCHWAŁA Nr Nr XXXVII/441/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w części północno-zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w Gminie Ustka.

Wykaz KW Osiedla Morskiego i Małego Wytowna i ich powierzchnia

DECYZJA NR 521-1/12/13

DECYZJA NR 522-1/12/13

DECYZJA NR 328/2014

DECYZJA NR 329/2014

Decyzja NR 712/2014 ENERGA OPERATOR S.A.

Dziennik budowy

Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Projekt budowlany

Drogi

Drogi gminne:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13

Drogi wewnętrzne:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

Kanalizacja deszczowa     1     2     3     4     5     6     7     8

Kanalizacja ściekowa

Drogi gminne:     1     2     3     4     5     6     7

Pomerania:     1     2     3     4     5     6     7     8

Pompowanie ścieków z przewodami tłocznymi

Drogi gminne:     1     2     3     4     5     6

Pomerania     1     2     3     4     5     6     7

Wodociąg

Drogi gminne:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Pomerania:     1     2     3     4

Projekt wykonawczy

Drogi

Drogi gminne:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Drogi wewnętrzne

Układ I:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Układ II:   1   2   3   4   5   6   7   8   9

Układ III:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Kanalizacja deszczowa

Układ I:   1   2   3   4   5   6   7    8   9   10   11   12   13

Układ II:   1   2   3   4    5   6   7   8

Układ III:   1   2   3   4   5   6   7   8

Kanalizacja ściekowa

Drogi gminne:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Pomerania

Układ I:   1   2   3   4   5   6   7   8  9

Układ II:   1    2   3   4     6   7   8

Układ III:   1   2   3   4   5   6   7   8

Pompownie i przewody tłoczne

Gmina:   1   2   3   4   5   6   7   8   9

Pomerania

Układ I:   1   2   3   4   5   6   7   8

Układ II:   1   2   3   4   5   6   7

Sieć wodociągowa

Drogi gminne:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Pomerania:

Układ I:   1   2   3     5   6

Układ II:   1   2   3   4   5   6

Układ III:   1   2   3   4   5

 

MAŁE WYTOWNO

Pozwolenie na budowę sieci wod-kan

Opis sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej w Wytownie

Sieć wodociągowa z przyłączami (Przedmiar robót)

Przewód tłoczny ścieków (Przedmiar robót)

Rysunki

Rys 1     Rys 2     Rys 3    Rys 4    Rys 5    Rys 6    Rys 7    Rys 8    Rys 9    Rys 10    Rys 11    Rys 12    Rys 13    Rys 14    Rys 15    Rys 16    Rys 17    Rys 18

Informacja BIOZ sieci wod-kan.

Decyzja NR 637/2015, studnie chłonne z wpustami ulicznymi na działce nr 583 ul. Zielonej na Osiedlu Małe  Wytowno

Decyzja NR 656/2015 ENERGA – OPERATOR S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, na Osiedlu Małe Wytowno

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja podziałowa nieruchomości – Małe Wytowno

Decyzja podziałowa nieruchomości – Małe Wytowno (Projekt podziału nieruchomości)

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Projekt budowlany drogowy na działce nr 583.

Dokumentacja Geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w Wytownie.

winieta, dokumentacja, załączniki

Umowa z Gminą Ustka o wybudowaniu, przyłączeniu i przekazaniu sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej.

Oświadczenie Spółki – Akt Notarialny , o wybudowaniu, przyłączeniu i przekazaniu do użytkowania sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej do działek o nr 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 w m. Wytowno gm. Ustka.

Dziennik budowy

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie